adv top

Trồng răng Implant

Trồng răng implant được đánh giá là giải pháp hàng đầu cho tình trạng mất răng. Đây là phương pháp được các bác sỹ khuyến khích nên áp dụng để phục hồi lại răng đã mất